ReferanserNoen av våre prosjekter:


Leksvik Kirke - båndtekking av kirkespir
Steinkjer Kirke - rehabilitering av kirketak
Henning Kirke - totalentreprise, rehab av kirkespir
Andre projekter vi har jobbet med de siste årene:

Stranda Kirke  - 
Levanger trafo  -   Steinkjer tinghus  -  Portalen Trondheim  -  Beitstad Kirke